Faigi nösi

Samaduhu’ö Yehowa

Fili li Nias

Hana Wa Möi Ndra Samaduhu’ö Yehowa ba Niha si So Agama?

Hana Wa Möi Ndra Samaduhu’ö Yehowa ba Niha si So Agama?

Ato niha si so agama omasi ira lafadunö-dunö nösi Zura Ni’amoni’ö. Hewa’ae simanö, mafosumange gangetula niha bö’ö si lö faröi ba agama si so ya’ira, ba lö mafaso niha ba wotema’ö turia ni’ohema.

Na mufatunö sanandrösa ba agama, ma’o’ö niwa’ö Zura Ni’amoni’ö ena’ö ’böi aefa wa’ebolo dödö ba famosumange’ ba ginötö mafatunö ia ba niha bö’ö. (I Fetero 3:15, NW) Ma’ila sa wa so niha si lö omasi ba duria ni’ohema. (Matai’o 10:14) Hiza’i, lö ma’ila hewisa dödö niha na lö si fahuhuo ndra’aga khöra. Faduhu göi dödöma wa tola manö tebulö dödö zi samösa-mösa niha.

Duma-dumania, na so niha sawena mafalukhaisi ba oya sibai halöwönia, tobali ba ginötö tanö bö’ö omasi ia fahuhuo khöma. Mazui so niha sawena göna abula dödö ba terou dödönia wamondrongo turia moroi ba Zura Ni’amoni’ö. Andrö, wa tenga ha sakali fahuhuoga ba niha.