Rodyti straipsnį

Privatumo politika

Privatumo politika

SVARBU! NAUDODAMASIS ŠIA SVETAINE IR (ARBA) PATEIKDAMAS MUMS BET KOKIUS ASMENS DUOMENIS, SUTEIKIATE MUMS LEIDIMĄ TVARKYTI JŪSŲ PATEIKTUS ASMENS DUOMENIS TOLIAU IŠDĖSTYTOJE PRIVATUMO POLITIKOJE APRAŠYTAIS BŪDAIS IR TIKSLAIS PAGAL GALIOJANČIUS ASMENS DUOMENŲ ĮSTATYMUS IR REGLAMENTUS.

 GERBIAME JŪSŲ PRIVATUMĄ

Mes įsipareigojame saugoti ir gerbti jūsų privatumą. Šioje Politikoje išdėstoma, kaip bus tvarkomi visi svetainėje surinkti arba jūsų pateikti asmens duomenys. Kai lankotės mūsų svetainėje, mes išsaugome tam tikrą pagrindinę informaciją; suprantame, kad šią informaciją būtina tvarkyti saugiai ir jus informuoti apie jos tvarkymo būdus. Informaciją, priskiriamą asmens duomenims, jūs pateikiate savo nuožiūra. Šioje Politikoje vartojama sąvoka „asmens duomenys“ reiškia jūsų vardą, pavardę, el. pašto adresą, korespondencijos gavimo adresą, telefono numerį ir kitą informaciją, pagal kurią galima nustatyti jūsų tapatybę. Naršydamas viešojoje šios svetainės erdvėje neprivalote pateikti jokios asmeninės informacijos. Sąvoka „svetainė“ apima šią interneto svetainę ir susijusias mūsų svetaines, pavyzdžiui, apps.jw.org, tv.jw.org, stream.jw.org ir wol.jw.org.

 INFORMACIJA APIE DUOMENŲ VALDYTOJĄ

Svetainė priklauso Niujorko valstijoje įregistruotai draugijai Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. (toliau – „Watchtower“). Tai yra ne pelno korporacija, prižiūrinti Jehovos liudytojų veiklą ir šviečiamąjį darbą. Jeigu savo noru nusprendžiate susikurti paskyrą, siųsti piniginę auką, užpildyti Biblijos studijų anketą ar atlikti kitokį veiksmą, kur būtų reikalaujama pateikti asmens duomenis, jūs parodote, kad sutinkate su šioje Politikoje išdėstytomis sąlygomis, taip pat kad jūsų duomenys būtų saugomi Jungtinėse Amerikos Valstijose esančiuose serveriuose bei kad jūsų asmens duomenys būtų renkami, apdorojami, perkeliami ir saugomi juridinio asmens „Watchtower“ ir organizacijų, remiančių Jehovos liudytojų veiklą įvairiose šalyse, atsižvelgiant į tai, ko reikia, kad būtų įvykdyta jūsų užklausa. Mūsų religinė organizacija veikia per daugelyje šalių įsteigtus juridinius asmenis. Duomenų apsaugos tikslais patikslinama, kad tokiais juridiniais asmenimis gali būti vadinamos vietos bendruomenės, filialai ir panašios Jehovos liudytojų veiklą remiančios organizacijos.

Kas bus jūsų duomenų valdytojas priklauso nuo to, kokius veiksmus svetainėje atliekate. Pavyzdžiui, jeigu siunčiate piniginę auką juridiniam asmeniui, registruotam tam tikroje šalyje, jūsų vardas ir kiti kontaktiniai duomenys bus perduoti tam juridiniam asmeniui – apie tai jums bus priminta atliekant pinigų pervedimo operaciją. Tačiau kitu atveju, tarkim, pildant Biblijos studijų anketą, jūsų vardas ir kiti kontaktiniai duomenys bus perduoti atitinkamam Jehovos liudytojų filialui ir bendruomenei tam, kad užklausa būtų įvykdyta.

Jei jūsų šalyje galioja duomenų apsaugos įstatymai, už duomenų apsaugą toje šalyje atsakingo asmens kontaktinę informaciją rasite puslapyje „Už duomenų apsaugą atsakingų asmenų kontaktinė informacija“.

 DUOMENŲ SAUGUMAS IR KONFIDENCIALUMAS

Į jūsų pateiktų asmens duomenų saugumą ir konfidencialumą žiūrime atsakingai. Siekdami apsaugoti jūsų asmeninę informaciją nuo neteisėtos prieigos, netinkamo naudojimo ar atskleidimo, neteisėto pakeitimo arba sunaikinimo, taip pat netyčinio praradimo naudojame naujausias duomenų laikymo ir saugojimo technologijas. Visi asmens duomenų tvarkytojai ir trečiosios šalys, kurių paslaugomis naudojamės tvarkydami asmens duomenis, privalo laikytis konfidencialumo. Asmens duomenis saugome ne ilgiau, nei tai būtina siekiant įvykdyti jūsų pateiktą užklausą arba tiek, kiek numatyta teisės aktuose dėl atskaitomybės ar dokumentų saugojimo.

Jūsų duomenys perdavimo metu yra užšifruojami naudojant įvairius protokolus, pavyzdžiui, Transport Layer Security (TLS). Mūsų naudojamos kompiuterių sistemos, apsaugotos ribotos prieigos protokolais, yra įrengtos pastatuose su įdiegtomis fizinės, elektroninės ir procedūrinės apsaugos sistemomis, užtikrinančiomis mums perduodamos informacijos konfidencialumą ir saugumą. Kad užkirstume kelią neteisėtai prieigai, laikomės griežtų saugumo standartų.

 NEPILNAMEČIAI

Jei šalyje, iš kurios prisijungiate prie mūsų svetainės, esate priskiriamas prie nepilnamečių, asmens duomenis šioje svetainėje galite teikti tik leidus vienam iš tėvų, abiem tėvams ar globėjui. Jei jūs esate vienas iš tėvų ar globėjas, leisdamas savo nepilnamečiui vaikui teikti asmens duomenis šioje svetainėje, sutinkate, kad naudojantis mūsų svetaine jam būtų taikomos šios Politikos nuostatos.

 TREČIŲJŲ ASMENŲ PASLAUGOS

Tam tikrais atvejais šioje svetainėje yra pasitelkiami trečiųjų asmenų svetainių puslapiai ar jų saitai, pavyzdžiui, kai pildomos internetinės anketos. Tokius puslapius atpažinti nesunku – puslapių dizainas skiriasi, taip pat pasikeičia duomenys naršyklės adreso laukelyje. Pasirinkdami trečiųjų asmenų svetaines, patikriname jų privatumo ir duomenų apsaugos politiką, kad įsitikintume, ar ji sutampa su mūsų nustatytais privatumo reikalavimais. Tokią patikrą naudojamose svetainėse atliekame periodiškai. Tačiau mes negalime kontroliuoti trečiųjų asmenų teikiamų programėlių ir paslaugų programavimo, naudojimo sąlygų, privatumo politikos ir bendrųjų sąlygų. Tad jei per šią svetainę naudojatės tokiomis programėlėmis ir paslaugomis, yra taikomos bendrosios trečiųjų asmenų paslaugų teikimo ir naudojimo sąlygos. Mes nesame informuojami apie jų sąlygų pasikeitimus, todėl prieš naudojantis trečiųjų asmenų paslaugomis prašome peržiūrėti jų sąlygas. Jeigu turite klausimų dėl trečiųjų asmenų paslaugų politikos, prašome perskaityti taisykles, išdėstytas jų svetainėje.

 Jei per šią svetainę naudojatės „Google Maps“ paslaugomis, yra taikoma „Google“ privatumo politika. Kaip ir kitų trečiųjų asmenų, „Google“ teikiamų programėlių, taip pat programavimo ar paslaugų teikimo sąlygų kontroliuoti negalime. Tad jei per šią svetainę naudojatės „Google“ paslaugomis, yra taikomos papildomos „Google Maps“ arba „Google Earth“ paslaugų teikimo sąlygos. Mes nesame informuojami apie „Google Maps“ sąlygų pasikeitimus, todėl prieš naudojantis šiomis paslaugomis prašome peržiūrėti jų teikimo sąlygas. Jei su „Google Maps“ sąlygomis nesutinkate, paslaugomis nesinaudokite.

INFORMACIJA APIE ŠIOS POLITIKOS PAKEITIMUS

 Šią svetainę nuolat tobuliname, papildome ją naujomis funkcijomis ir rubrikomis. Taip pat vis tobuliname ir papildome jau teikiamas mūsų paslaugas. Dėl šių pakeitimų, besikeičiančių įstatymų ir tobulėjančių technologijų mūsų duomenų apsaugos procedūros kartais pakeičiamos. Informaciją apie Politikos pakeitimus paskelbsime šiame puslapyje, kad visuomet žinotumėte, kokią informaciją renkame ir kaip ją panaudojame.

AKTYVIEJI SCENARIJAI (ANGL. „ACTIVE SCRIPTING“) IR „JAVASCRIPT“

Scenarijai naudojami siekiant pagerinti svetainės darbą. Ši technologija padeda svetainei informaciją pateikti greičiau. Svetainė nenaudoja scenarijų jokiai programinei įrangai diegti naudotojo kompiuteryje ar informacijai apie naudotoją rinkti be jo žinios.

Norint, kad visos svetainės funkcijos tinkamai veiktų, naršyklėje aktyviuosius scenarijus ar „JavaScript“ būtina aktyvuoti. Daugelis interneto naršyklių leidžia pasirinkti, kuriose svetainėse scenarijus aktyvuoti ar blokuoti. Informacijos, kaip aktyvuoti scenarijus pasirinktose interneto svetainėse, ieškokite interneto naršyklės žinyne.