Shumba pakulota ushomye mwaa waulota

Shumba pakulota uke ku menu yambili

Mashaidi va Yeova

Makonde

Pole, muwakati au hatulula kulodya lyamba lyaulota.

Unkulula kulola mamba anji a webisaite yetu mukutumila dilinki dida mwina.