Shumba pakulota ushomye mwaa waulota

Mashaidi va Yeova

Makonde

“Nadoni ntenga wambone wautawala undavalangigwaa mushilambo uti pakulota uve ushuda kwa vanu uti kwa kuwika mwisho." - Mateus 24:14

Mashaidi va Yeova—Tuvananyani?

Tunkuva tuvanu twalakela mu vipinga makumimanga na tutangola dinangodi dyakuvilingananga. Ata ikava dao tunkungana mu shabaa imo yoyo. Kwavinu uti, tulota tuntumbyange Yeova, Nnungu mwene Ibibiliya na Namalunda wa vinu uti. Tunkulikanyilidya pakulota kunjedya Yesu Klistu na tunkulitamanga pakwitika na lina lya Vaklistu. Wetu uti tunkujaula wakati wetu mushimadengo sha kuvapundisha vanu Ibibiliya na Utawala wa Nnungu. Kwodananga tunkupa ushuda, kwali tunkutangola, vinu vyake Nnungu Yeova na utawala wake, tunkumanyika na lina lya Mashaidi va Yeova.

Lola mu Webisaite yetu. Shomya Ibibiliya mu inteleneti. Lipundishe vyoe kwa wetu na mang’ulilo etu.

 

Jugwa Kulipundisha Ibibliya

Lipundishe umwiu wa ibibiliya muwakati na lyutu lyaulota.

Divideo mu Inteleneti

Kodya divideo mu inteleneti.

Mikutano vya Liganisha vya Mashaidi va Yeova

Manya palyutu na liduva lya tukadyanianga na tutenda mikutano vyetu. Na momo manya mwatunatandela mikutano vyetu.

Mabuku Alodyegwa

Lola vinu vinjidile ambi na vyoneka.

Lola divideo dya Inangodi ya Makono

Lipundishe Ibiliya utumila Divideo dya Inangodi ya Makono