Xpring tsu was too trin is

tsum sekundeer menu xpringe

Yeehoowa sayn Tsayer

Hunsrik

Warom is es wëyert ti Piipel se xtutiire?

Milioone layt in te kans wëlt hon, in te Piipel, ti antworte fer ti frooche fom leepe kefun. Teest tuu kërn eene fon tëne sin?

Was pasiirt in een Piipel xtuutium?

Yeehoowa sayn Tsayer sin uf te kans wëlt kekhënt torich te umsonste prokram fon Piipel xtuutium woo se aan piite. Kuk wii tas kemacht wërt.

Was pasiirt in een Raych Saal?

Kuk tas wiiteo un kluuch aus!

Ferlang een Piipel xtuutium

Tuu Piipel xuule umsonst hon, in te uer tsayt un am plats woos tuu wilst.

Fersamlunge fon te kemaynt fon Yeehoowa sayn Tsayer

Wees woo tuun mëyer uns fersamle un wii tuun mëyer Kot aan peete.