Nereuxeiyamɨkɨ tita mɨrayemíe

Jehová Niukíeya memɨkuxaata

wixárika

“Ikɨ niuki ʼaixɨ ʼaneneetɨ Yuútsi ʼiitsɨɨkame mayeitɨa hetsíe mɨtimieme pɨkuxaatsieni naime Kwiepatsíe.” (Mateu 24:14)

¿Keane tepɨɨhɨkɨ Jehová Niukíeya temɨkuxaáta?

Países yɨɨkɨ ʼaneneemetsíe temiemetexitɨtɨ, metá yɨɨkɨ teteʼuniutɨ yaxeikɨa tiʼaneneeme teteniuweiyani. Mɨtá matsi, tepeuyehɨwá Jehová temayexeiyani kemɨreuyewetse, Biblia muneetɨa metá tita naitsarie mɨtixuawe mɨtiutiweewi. Tsiere Ketsukɨritsitu tepɨʼɨke.Taxexuitɨ tepɨwaparewie teuteri memɨtehetimaamatenikɨ Bibliatsíe metá keane Yuútsi ʼIitsɨɨkame mayeitɨa heetsíe. Jehová metá keane ʼIitsɨkame mayeitɨa heetsíe temɨteʼɨɨkitakɨ, tepɨteʼuterɨwarɨwa Jehová Niukíeya memɨkuxaáta.

Yɨɨkɨ tiʼaneneetɨ mɨrayehú ketineuxeiya tasitiota. Yuútsi Niukíeya kenaakaterɨwa nutsɨ matsi waɨkawa taheetsíe ketineyemaiximeni metá tita temɨteʼayexeiya.

 

’Ɨkitɨarika Yuútsi Niukíeya heetsíe mieme neutawawá

Yuútsi Niukíeya heetsíe tinetimaa pekati’atuatɨ metá pemekahɨɨkatsíe metá kewa pemɨreu’a’ɨkitɨamɨkɨni.

Jehová Niukíeya memɨkuxaáta wavideo

Videos Internettsíe tatsipareewietɨ matsi waɨkawa Yuútsi heetsíe temɨʼeeriekakɨ.

Jehová Niukíeya memɨkuxaáta waxeɨritsikate

Tinetimá kewa temeyukuxexéɨriwa metá ketiutiyɨne taxeɨritsikatsíe.

Pepɨʼinierie nakaterɨwa xapate mƗiretƗ

Neuxeiya ʼimatɨrieka xapate manayenexɨa.

Video mekaʼenawawe metá mekaniuwawe wahetsíe mieme

Yuútsi Niukíeya keneuyutiʼɨkitɨa mekaʼenawawe metá mekaniuwawe wavideo pexeiyatɨ.