Países yɨɨkɨ ʼaneneemetsíe temiemetexitɨtɨ, metá yɨɨkɨ teteʼuniutɨ yaxeikɨa tiʼaneneeme teteniuweiyani. Mɨtá matsi, tepeuyehɨwá Jehová temayexeiyani kemɨreuyewetse, Biblia muneetɨa metá tita naitsarie mɨtixuawe mɨtiutiweewi. Tsiere Ketsukɨritsitu tepɨʼɨke.Taxexuitɨ tepɨwaparewie teuteri memɨtehetimaamatenikɨ Bibliatsíe metá keane Yuútsi ʼIitsɨɨkame mayeitɨa heetsíe. Jehová metá keane ʼIitsɨkame mayeitɨa heetsíe temɨteʼɨɨkitakɨ, tepɨteʼuterɨwarɨwa Jehová Niukíeya memɨkuxaáta.

Yɨɨkɨ tiʼaneneetɨ mɨrayehú ketineuxeiya tasitiota. Yuútsi Niukíeya kenaakaterɨwa nutsɨ matsi waɨkawa taheetsíe ketineyemaiximeni metá tita temɨteʼayexeiya.