Känändre nekänti

Gätä nuainta nitre testiko Jehovakwe

Nunta gätä nuainne yebätä kukwe mike gare bäri jai. Kä gätäkäre nunye nemen känime mätä nüne yekänti ye mä raba känene.

Coronavirus (COVID-19) kukwe mikata gare:Kä ketakabre känti nun ñan nemena gätä nuainne Ju ja ükaräkrö yete o nemen kwati ja känti. Mä tö kukwe mikai gare bäri jai ngwane, mä raba blite ni testiko Jehovakwe ben. Aune kukwe ütiäte kädrie kädekata "¿Ji ngwanka meden ie ni raba tö ngwen?", yäbätä mä ñaka raba kwen ngwane mä raba tuin o denkä jai.

Mä raba niken medente ye känene

¿Nunta gätä nuainne ño?

Nitre testiko Jehovakwe tä ja ükökrö bobu bämän kratire kratire Ngöbö mikakäre täte (Hebreos 10:24, 25). Gätä nebätä nitre jökrä raba niken, yete ja tötikata Bibliabätä aune ni raba kukwe ye nuainne ño ye mikata gare.

Gätä bäsi jökrä yete kukwe ngwantarita aune nitre ja ükaninkrö yete raba blite. Gätä kömikata aune mikata krüte kantiko aune orasion yebiti.

Nitre jökrä raba niken gätä nuainta nitre testiko Jehovakwe yebätä. Nunta nitre jökrä nübaire gätä yebätä. Gätä yete ñaka ngwian käräta jire chi.