Nun tö mä nübai gätä kri köbömä nitre testiko Jehovakwe yebätä.

KUKWE BÄRI ÜTIÄTE

  • Kukwe kädriedi aune kukwe ngwaintari ni madai: Ño ni raba ja ngwen dite ja tuakäre kukwe tare tä nakainkä nengwane aune rakaikä ja känenkäre yebe, ye mikadi gare.

  • Video: Ni nire aune jondron nire ye tä dre driere nie ja ngwanta dite yebätä ye mikai tuare.

  • Kukwe kädriei nitre jökrä kräke: “Mäkwe ñan kä jürä ngwan jabätä”, ¿ye ñobätä Jesukwe niebare ni rüne iti abokän ngängän krütani kän yei? (Marcos 5:​36, TNM) Kukwe ye mikai gare domingote dekä, känti kukwe ne kädriei: “Nitre krütani gaikröta käbämikata ye tä ni mike dite”.

  • Película: ¿Ñobätä kä jürä namani Jonabätä aune ngitiani sribi biani nuaindre ie yebätä? Mäkwe ye mikai gare jai domingote dere.

NIRE NIRE RABA NIKEN

Ni jökrä. Ngwian ñaka käräi aune jondron mada ñaka käräi mäi arato.

Kukwe ükaninte kädriedre aune video gätä kri kräke ye mä raba mike ñärärä.