Känändre nekänti

Kukwe ngwantarita bäri nitre testiko Jehovakwe yebätä

KUKWE NGWANTARITA BÄRI

¿Nitre testiko Jehovakwe nibe tä jökräbiti tibien?

Nitre tä konkrekasionte täinta ño ye mä raba mike gare jai.

KUKWE NGWANTARITA BÄRI

¿Nitre testiko Jehovakwe nibe tä jökräbiti tibien?

Nitre tä konkrekasionte täinta ño ye mä raba mike gare jai.

¿Nitre ñaka niena testiko Jehovakwe yebe nitre testiko Jehovakwe ñaka blite?

Ruäre ngwane nitre kitakata kukwebätä ye ribeta aune tä nitre kitaninkä ye dimike kiteta konkrekasionte.

¿Nitre testiko Jehovakwe ye kristiano?

Ñobätä nun ñaka ja erebe nitre mada kukwebätä tä ja kädeke kristiano yebe ye mäkwe mika gare jai.

Kukwe mikata täte

¿Nitre testiko Jehovakwe tä kukwe meden mike täte?

Kukwe ruäre mikata täte nunkwe ye 15 mike gare jai.

¿Nitre testiko Jehovakwe tä Jesús mike era jai?

Nitre kristiano metre tödekadre Jesubiti ye ñobätä ütiäte krubäte kräketre ye mike gare jai.

¿Munta kukwe metre mike täte ruin munye?

¿Jesús niebare ji keta kabre tärä ni jie ngwankäre rabatekäre kwäre?

¿Mun Testiko Jehovakwe ye aibe rabaite kwäre ruin munye?

Nire nire rabaite kwäre ye Biblia tä mike gare.

¿Nitre kukwe madabätä ye nitre testiko Jehovakwe tä kain ngäbiti?

Ni mada kain ngäbitita ye tä nitre kristiano metre mike gare ño ye mäkwe mika gare jai.

¿Ñobätä nitre testiko Jehovakwe tä kukwe mikata täte kwetre ye ruäre kwite?

Kukwe ruäre kwitata ye ñan rabadre ni mike töbike krubäte. Kirabe nitre Ngöbö mikaka täte käkwe ja töi kwitani bä kabre kukwe keta kabrebätä.

Juta Ngöbökwe

¿Ñobätä nunta ja kädeke testiko Jehovakwe?

Testiko Jehovakwe nieta ye dianinkä medente.

¿Nitre testiko Jehovakwe nibe tä jökräbiti tibien?

Nitre tä konkrekasionte täinta ño ye mä raba mike gare jai.

¿Nitre testiko Jehovakwe tä sribire Ngöbö kräke ye ütiä bianta ngwian ñobiti?

Nun ñaka ngwian ükökrö aune diezmo biamana akwa nunta kukwe driere bäri kä jökräbiti tibien ye mike gare jai.

¿Nitre testiko Jehovakwe tä diezmo bien?

¿Nitre testiko Jehovakwe ngwian biandre nuäi ye ribeta ietre?

Nitre Braibe Konkrekasion Jökrä Testiko Jehovakwe Ngübabitikä, ¿ye abokän nire?

¿Nitre Braibe Konkrekasion Jökrä Ngübabitikä ye tä juta ükaninte Ngöbökwe ye gobraine?

¿Watch Tower Bible and Tract Society ye abokän dre?

¿Drekäre nitre testiko Jehovakwe Watch Tower Bible and Tract Society ye ükaninte?

Ja mikata testiko Jehovakwe

¿Nitre testiko Jehovakwe nibe tä jökräbiti tibien?

Nitre tä konkrekasionte täinta ño ye mä raba mike gare jai.

¿Tikwe dre nuaindre ne kwe ti rabadre testiko Jehovakwe?

Kukwe ketamä nuaindre ye Mateo 28:19, 20 tä mike gare.

¿Nitre ñaka niena testiko Jehovakwe yebe nitre testiko Jehovakwe ñaka blite?

Ruäre ngwane nitre kitakata kukwebätä ye ribeta aune tä nitre kitaninkä ye dimike kiteta konkrekasionte.

Kukwe drieta

¿Ñobätä nitre testiko Jehovakwe tätre niken nitre känti ju ju te?

Nitre ja tötikaka kena Jesube yekwe dre nuaindre niebare kwe ietre ye mike gare jai.

¿Ñobätä nitre testiko Jehovakwe tä niken nitre tärä kukwebätä yekänti?

¿Dre tä ni töi mike blite nitre tärä kukwebätä yebe?

¿Nitre testiko Jehovakwe tä nitre töi mike jadibiti ja mike kukwe madabätä?

¿Nitre testiko Jehovakwe tä kukwe driere ni kwati tä näin ta yekänti ne kwe nitre ja mikadre kukwe kwetre yebätä? ¿Nitre testiko Jehovakwe tä nitre töi mike jadibiti ja mike kukwe madabätä?

¿Ja tötika Bibliabätä ye abokän dre?

Nitre tötikata Bibliabätä ütiä kärä ñaka yebiti kukwe ngwantarita ye mäkwe mika gare jai

Gätä nuainta aune Ngöbö mikata ño täte

¿Ñobätä nitre testiko Jehovakwe ñaka kä gätä nuainkäre ietre ye kädeke iglesia?

Ju ja Ükarakrö nitre testiko Jehovakwe ie nieta ye kömikani ño aune ñobätä nun täbe kädeke kore ye mä raba mike gare jai.

Däkien Jesús Mrö Biani Deu, ¿ye ñobätä nitre testiko Jehovakwe tä nuainne bä jene?

Däkien Jesús Mrö Biani Deu, Jesús ja nire biani, köbö bäri deme nitre testiko Jehovakwe kräke. Biblia tä dre mike gare, yebätä mäkwe ñäkä.

Nitre tä töbike ño Bibliabätä

Ja mikata kukwe gobrankwe yete aune nitre dimikata

¿Nitre testiko Jehovakwe tä sribire ni mada dimikakäre?

Kukwe tare tä nakainkä ye bitikäre nunta nitre kukwebätä nunbe aune nitre mada dimike ño ye mike ñärärä.

Ni aune ni mräkätre tä dre nuainne

¿Nitre testiko Jehovakwe tä nitre ja mräkäre ñäkebiti o tä mike keteitibe?

Nitre testiko Jehovakwe tä nitre ja mräkäre ñäkebiti nieta bätätre. Akwa, ¿erametre nitre Testiko ye ai kätä nitre mike ja rüere?

¿Nitre testiko Jehovakwe tä kukwe ükete ja kukwe muko känändre yebätä?

¿Ja kukwe muko känändre ye jerekäbe ja näkwitakäre o mikadre tuin ütiäte jai?

Dre käi ngwanta juto jabätä

¿Ñobätä nitre testiko Jehovakwe ñaka Navidad käi ngwen juto jabätä?

Navidad ye kömikani ño ye ñaka gare nitre ie akwa tätre käi ngwen juto jabätä. Ñobätä nitre testiko Jehovakwe ñaka tä käi ngwen juto jabätä ye mä raba mike gare jai.

¿Ñobätä nitre testiko Jehovakwe ñaka cumpleaño ye käi ngwen juto jabätä?

Kukwe ketabokä abokänbätä cumpleaño ye ñaka tuin kwin Ngöböi ye mä raba mike gare jai.

Däkien Jesús Mrö Biani Deu, ¿ye ñobätä nitre testiko Jehovakwe tä nuainne bä jene?

Däkien Jesús Mrö Biani Deu, Jesús ja nire biani, köbö bäri deme nitre testiko Jehovakwe kräke. Biblia tä dre mike gare, yebätä mäkwe ñäkä.

¿Nitre testiko Jehovakwe ye abokän nire nire?

¿Nitre testiko Jehovakwe ye kristiano?

Ñobätä nun ñaka ja erebe nitre mada kukwebätä tä ja kädeke kristiano yebe ye mäkwe mika gare jai.

¿Nitre testiko Jehovakwe ye tä kukwe protestante yebätä?

Kukwe ketebubätä nitre testiko Jehovakwe ye ñaka ja erebe nitre kukwe mada madabätä tä ja bien kristiano yebe.