Ler pak "content"

Skip to secondary menu

Nafet Nam̃er Tilsei Ni Iofa

Efate (South)

Nsaiseiuen Ni M̃am

?Nafet nsaiseiuen ni m̃am ru tfale? Ku tae pam̃or mal ngo naor ni nafet nsaiseiuen ni m̃am.

P̃a Fam̃or Naor Nen i To Em̃elting Kik

?Nafte Kin i To Pakor Em̃rom Nafet Nsaiseiuen Ni M̃am?

Nafet Nam̃er Tilsei Ni Iofa ru to pi atlak nsaiseiuen nrak inru wik iskei em̃rom nasum̃ nasm̃anien ni Iofa. (Hibru 10:24, 25) Nafet nsaiseiuen ni m̃am, ru welu komam nen ko tae taus nafet ntafnauen nen ru to natus tap nam̃olien ni m̃am ngo natam̃ol nen ru murin, ru tae mai taki nrong. Em̃rom nafet nsaiseiuen ni m̃am, nam̃er nen ru mai taki nrong, ngar me ru tae ptu ki namroan iskei nen i taf Natus Tap. Komam u to p̃elgat ngo u to p̃not nafet nsaiseiuen ni m̃am skot nalang tap ngo nalotuen.

Natam̃ol fserser ru tae mai taki nrong ki nafet nsaiseiuen ni m̃am. Komam u to semsem sos natam̃ol mai pak nasum̃ nasm̃anien ni Iofa. Ku ta pakot mau. I po tik ki ofering.