Ler pak "content"

Nafet Nam̃er Tilsei Ni Iofa

Nametrau Nafsan Efate (South)

Natrausuen Nen Ku Takinrong Ki

Daonlod ki nafet natrausuen ni Natus Tap, nen ku tae takinrong ki. Ruk fo tae welu ang nen p̃a tae nam̃er nen Natus Tap itil ususir, ngo sernale nen ru pakor nam̃olien neg̃ar.

 

Sori, namrun ngo ku to leles emrom intenet, i ta ta pakor nafsan neg̃akit mau

Content is available in this language on the following pages: