Skip to content

Beɗea ɓeara Jeowaɗebemada

Select language Emberá norte

Revistarã Atalayada Despertada

Dai revistarã Ãcõrẽ beɗeaɗe ɓʉda poya descargaida 200 beɗeaɗe, idjaɓa beɗea señane. Atalayada ne zocãrã jara ɓʉda mãwãi carea iɗi bema quĩrãca, beɗea bia jara ɓʉda Ãcõrẽ Jũmarã Boroɗe idjaɓa ĩjãbi ɓʉ Jesucritoɗe. ¡Despertaba! Acʉbi ɓʉ sãwã quĩrã chuida beɗea dromaɗe iɗi bema idjaɓa ĩjãbi ɓʉ Ãcõrẽba wãrãda oida ẽjũã djiwiɗiɗe bia duananamãrẽã.

Jʉrʉedai beɗea aɓa listaɗe ɓʉɓʉda waradua “Jʉrʉi” unui carea revistarã bʉ beɗeaɗe idjaɓa cawai carea sãwã descargaida.

 

Djuburia panʉ, jãʉ̃ jʉrʉ ɓʉra ɓʉéda ɓʉ beɗeaɗe.

Jãʉ̃ jʉrʉ ɓʉra ɓʉda dewarau paginane: