Yetwe tuneza ku kama ja maminyachi ni malimi nawa tuli ni yinyingi yeka ni yeka, alioze yetwe tunalinungu ha chitela chimuwika. Kuhianyisa yuma yeswe, yetwe twakuzanga kulemesa Yehova, Zambi mwenya Mbimbiliya mwe Sakatanga wa yuma yeswe. Yetwe twakusa tachi jetu hanga twembulule kanawa Yesu Kristu nawa twakuwahilila chinji ha kutuvuluka ngwo Akwa Kristu. Yetwe eswe ha matangwa eswe twakusa mashimbu hanga tukwase atu hanga anyingike Mbimbiliya ni Wanangana wa Zambi. Ha ushindakenyo uze twakuhana, hanji kuhanjika, hakutwala kuli Yehova Zambi ni ku Wanangana wenyi, kashika anatunyingika ngwo Yela ja Yehova.

Meneka site yetu. Tanga Mbimbiliya mu on-line. Nyingika nawa hakutwala kuli yetwe ni ha yize twakufuliela.