La vida, va ser creada?

El que creus sobre l’origen de la vida realment és important.

Introducció

Es va dissenyar el nostre planeta per a la vida? La teoria de l’evolució, es basa sòlidament en fets?

I tu, què creus?

Potser creus que Déu existeix i reconeixes el valor de la Bíblia. Però potser també respectes l’opinió dels científics que defensen teories evolucionistes.

El planeta viu

La vida a la Terra no podria existir si no fos per tot un seguit de «felices coincidències». ¿Són aquestes coincidències el resultat de l’atzar o bé el producte d’un disseny intel·ligent?

Qui ho va dissenyar abans?

Per solucionar complexos problemes d’enginyeria, els investigadors imiten els exemples de la natura. Si les imitacions necessiten un dissenyador intel·ligent, què podem dir de l’original?

L’evolució. Mites i fets

Una de les idees fonamentals de la teoria de l’evolució és que les mutacions poden transformar l’espècie original d’una planta o un animal en una altra totalment nova. Es basa en fets aquesta teoria?

La ciència i el relat de Gènesi

Contradiu la ciència el relat bíblic de la creació?

És important el que creus?

Influeix en la nostra noció del sentit de la vida el que pensem sobre la evolució?

Bibliografia

Consulta les fonts de referència en què es basa aquest fullet.