Kele vôm ô ne lañe de

Bekalate mefoé Nkume mmombô a bete ba Vee ôyo!

Ô ne limiti bekalate a bekalate mefoé bangan a lôte minkobô mintet, to’o minkobô mimvumvuk. Nkume mmombô a bete a liti bia atinane ya Kalate Zambe a ve mfa’a ya mam ma bobane si va. A volô bôte minlem a zene ya mbamba foé ya Éjôé Zambe a yemete fe bôte mbunan mfa’a ya Yésus Krist. Vee ôyo! a liti avale bi ne dañe minju’u bia tôbane mie melu ma, a tabe bengaka’a be Nté biôm bise ndi, bi yeme na, a ye beta bo na si nyi é bo ne mieññ a mvo’é.

Tobe nkobô vôme nkobe minkobô ô ne, fitik vôm a ne ntilane na jeñek, asu na ô yene bekalate mefoé be ne nkobô wo jeñ.

 

NLITAN

VEE ÔYO!

VEE ÔYO!

VEE ÔYO!

VEE ÔYO!

VEE ÔYO!

NKUME MMOMBÔ A BETE

NKUME MMOMBÔ A BETE

NKUME MMOMBÔ A BETE

NKUME MMOMBÔ A BETE

NKUME MMOMBÔ A BETE

NKUME MMOMBÔ A BETE (ASU AYÉ’É)

NKUME MMOMBÔ A BETE (ASU AYÉ’É)

NKUME MMOMBÔ A BETE (ASU AYÉ’É)

NKUME MMOMBÔ A BETE (ASU AYÉ’É)

NKUME MMOMBÔ A BETE (ASU AYÉ’É)

NKUME MMOMBÔ A BETE (ASU AYÉ’É)

NKUME MMOMBÔ A BETE (ASU AYÉ’É)

NKUME MMOMBÔ A BETE (ASU AYÉ’É)

NKUME MMOMBÔ A BETE (ASU AYÉ’É)