Eji enan̄a me efit efit esese ida usem me esese ido, ire eji ekup me obọp ge sa melek ọkpọkpọ inu eji etobe me isi. Eyi ogak otutuuk ire, eji eweek imemin Jioba, Awaji eyi Baibul me Ogwu Orom otutuuk inu. Eji ekisa me otutuuk efuuk kiji ike eji mekọt ikirọ inu kubọk Jisọs Karais mè ikinwọọn̄ ibe egwen eji ebi Ebelek Karais. Eji geege mikisan̄a mgbọ isibi ikisa itap ubọk inyi ebi ene ekween̄ inu ofolek Baibul mè Ama Ubọọn̄ Awaji. Baalek eji ekiben ata-ikọ, miyaka ire itumu inu ofolek Jioba Awaji me Ama Ubọọn̄ kan ke eriọọn̄ eji kubọk, Ebi Ata-Ikọ Jioba.

Nin̄ ere eji ekitap inu kiji me ntaneti. Fuk Baibul me Jw.org. Kween̄ inu ofolek kiji melek nchiek kiji.