Elɛ mbë nfre nfre fannga nhɛn ngiki maɛnnë powu ghë, ese elë oo omu elɛ bu nkpɔ. Bu ntɛnɩ edʋ elë edɔnë ëë lɛ́, elë evivi n’ye ebë etce Ӡoova, Biblë Ofo, Ghɩnë lɛ́ bu powunë, eyi oru. Elë elele mɛnsɩ álɛ ebë eyɔyɔ Ӡezi Krisë. Sɛ ekpa eyɛyɛ elë n’ye elɛ Kretiɛnghɩ. Elë powu, elë ebɔ cibɩ mici powu eboka ngiki álɛ kebë ehɔhɔ n’ye kebë eba emʋ Biblë alɛ Ofo Shibanë lɛ. Noo elë edi Ofo Ӡoova alɛ në Shibanë lɛ adashɛnë, ngiki mʋ n’ye elɛ Ӡoova Adashɛghɩ.

Eyi elë sitënë ghë. Eka Biblë ɛntɛrnɛtë ghë. Emʋ elë alɛ elë buyayatishinelë lɛ yɛsɛ.