Inea japi nirú echoná

¿Jépuká ju japi nulá jenaʼí Wichimóbachi?

Ami binésaká echi Biblia ami kanilimale machiya japi wika pagótami ma bineli. Bine chusia we ala ka japi we nateami ju japi mi machimea alí japi ikimea pe aminana.

Chu yiri respuesta ju

Jenaʼí mi inema alí kipuma videos, takí, japi noká echi hermanos alí echi oselí japi kulíwami nirú.

Kulíwami iné

Japoná napawí echi testigo Jeobá

Machí kumi napawí echi testigo Jeobá alí chu nokiwá echoná. Sinéami echi pagótami a omero simea japona ta napawí, ke bujéliwa mo’íachi.

Taa jiti bilé testigo Jeobá simea mi binérisia

Raʼichá echi Biblia jitra echi testigo Jeobá yúa o biné Biblia jitra ke natétika.

¿Jépuká ju echi testigo Jeobá?

Tákoré ta piré suwinárika países alí ta ra’icha suwinárika ra’icháliami, sinéami ta chopi riká nokinali echi namuti. Japi we natéami ju tamujé jitra echi ko ju walubéala anea Jeobá, echi ju japi niwali echi Biblia alí suwaba japi ikí nirú. Né jiwérika ta noká nokayá japi isiili Jesús alí we ta kanili japi ta Jesús najátami aneliwa. Ibili niraa tamujé sinibí tarali ta ku’iri echi pagótami binea echi Biblia alí echi Onorúami Gobiérnowala jitra. Ata machiwáami ju japi riká testigos Jeobá jiti ta ra’icha Jeobá jitra alí echi Gobiérnowala.

Aa echoná página Internet japi ta uchali. Leeri echi Biblia echoná Internet. Che biné tamujé jitra alí japi ta bichiwi.

 

Two of Jehovah's Witnesses preaching to a man in a rice paddy.