Langsung ke konten

Sahiding Yehuwa

Sangir

”Kụ injilẹ̌ Kararatuang ini sarung ihabarẹ̌ su kaguwạu dunia.”—Matius 24:14.

Isai kai Sahiding Yehuwa?

I kami bọu hasụe suku dingangu bawera,katewe i kami masěmbaụ su pělaharapẹ̌. I kami měngadatẹ̌ i Yehuwa, Mawu su Binohẹ Susi dingangu Pendariading i kitẹ. I kami mẹ̌těno kakanoạ i Yesus Kristus, kụ I kami maluasẹ̌ nisěbạ Sahiding Yehuwa. I kami lai masau mẹ̌tulung u taumata měngěndung Binohẹ Susi dingangu měngěndung Kararatuang u Mawu. Hakị u ene, i kami isẹ̌sěbạ Sahiding Yehuwa.

Deạke ko situs i kami. Basa Alkitapẹ̌ online. Kiralaiko i kami dingangu apa lẹ̌ěndungang i kami.

 

Měngěndung Alkitapẹ̌ Tawe Bawaehe

Anạu sěmbaụ makaěbạ těntirong Alkitapẹ̌ tawe bawaehe su tempo dingangu tampạ nẹ̌tatahino su anạu sěmbaụ.

Video tau Sahani

Video online kụ měnoghasẹ̌ pangangimang su Mawu.

Pěngangibadang u Sahiding Yehuwa

Deạko alamatẹ̌ pěngangibadang i kami dingangu kereapa i kami měngibadah.

Pěbawasang Nipile

Pandai těntiro wuhu dingangu těntiro nipile.

Pẹ̌biala Video Isyarat

Měngěndung Binohẹ Susi bọu Video Bahasa Isyarat.