Mii leat eret čuđiin earálágán etnihkalaš ja gielalaš joavkkuin, muhto guittotge mii leat ovttamielalaččat ja mis lea seamma ulbmil. Mii hálidit ovdal eará gudnejahtit Jehova, Biibbala Ipmila, gii lea buotvuođa Sivdnideaddji. Mii viggat čuovvut Jesus Kristusa, nu bures go lea vejolašvuohta ja midjiide lea gudniášši, ahte mii leat kristtalaččat. Juohkehaš mis geavaha áiggi veahkehit olbmuid oažžut dieđu Biibbalis ja Ipmila riikkas. Mii gohčodit iežamet Jehova duođasteaddjiin dan dihtii, go mii duođaštit dahje háleštit Jehova Ipmilis ja su riikkas.

Oahpásmuva min interneahttasiidduide. Loga Biibbala interneahttas. Oahpa eambbo mis ja min oskku birra.