Skip to content

Xidzrimuxo Xa Lifu Dzra Yesu

Kan’we hi lembe, a mimbangwini yinyingi a misaveni hinkwayu hi tlangela lifu dzra Yesu. Hi yentxa leswo hikusa Yesu a lelete valandzreli vakwe a ku ‘Yentxani leswo, n’wi ta ndzri dzrimuka ha swone.’ (Luka 22:19) Xidzrimuxo xi taka xi ta va hi

Wawubidzri, 7 ka Abrili wa 2020.

Ha ku zramba akuva u va na hine ka xiyentxakalu lexi xa ku hlawuleka. Ntlhanganu lowu wu pfulekele vhanu hinkwavu ku fana ni mintlhanganu leyin’wana. Ku nhingeniwa mahala nakone a ku fambisiwi xiparatwana xa minhlengo.