Huti le conținutoste

Le congresea anualo le Martorenghe le Iehovasche

Ande fiesavo bărș, le Martori le Iehovasche maladon le congresende trine ghiesenghe. Cadal congresende prezentin-pe cuvântări hai materialea video anda save țârdas sicaimos biblico. Le interviuri hai le demonstrații sicaven amenghe sar te aplichisaras le principii biblico ande viața. Sea le manușa sile invitime. I intrarea sili libero.

Arach iech adresa pașă (opens new window)