Xuttyi po temura

„Le krajipeski lashi vorba phenena pe intrego phuv" (Mate 24:14)

Kathe shaj rakhes le nyeve videoura, muzika, gija, publikaciovura, thaj nyeve vorbi.

Dikh so si nyevo

Kamesas le Jehovaske Chache Manusha te roden tut opre?

Kamesas te vorbis le Jehovaske Chache Manushenca pa Biblia, vaj kamesas jive te sityos e Biblia?

Le Jehovaske Chache Manushengo programura

Shaj rodes kana thaj kaj si le Jehovasko kher, so tute majpashal si. Sako programo jive si, thaj puterdej o programura, sakon manush shaj avel.

Videoura

Si anav le Devles?

Le Devleske shaj phenas kodo, o Del, o Legmajbaro, thaj o Raj. Kado videovo sikavel, ke le Devles si anav, kado majbut sar 7000 si andre ande Biblia.

Dikh kado videovo

Sikavas amen kon sam – Jehovaske Chache Manusha

Kasave manusha sam, kon andar but etnikumo si mashkar amende. Sakofelo shiba vorbinas, de jekh gindinas, pe jekh drom zhas. Kodo kamas patyiv te das le Jehovaske, kon e Biblia das amenge, thaj sakofelo kerdas ande luma. Sakofelo kade keras, kasave te avas sar o Jezush Kristush. Patyiv thaj lossh si ande amaro jilo, kaj shaj zhas pal o Jezush. Mashkar amende sakono del ande peski vrama, te zhutinel le manushenge, te pinzharen e Biblia thaj le Devlesko krajipo. Kade pinzharen amen, sar kon vorbinen pal o Jehova Del, thaj pal lesko krajipo, ke ame sam le Jehovaske Chache Manusha.

Pinzhar amaro rig po interneto. Ginav e Biblia online. Pinzhar amen, thaj kodo, ande soste patyas.

 

Two of Jehovah's Witnesses preaching to a man in a rice paddy.