Aki chad er a kakerous el beluu el kakerous a omelekingam, engdi ngosisiu a moktek er kemam. E a ngaruchei er ngii, e ngsomam el mengebkall er a Jehovah, el Dios er a Biblia e Ulemeob a rokui el tekoi. Aki melasem er a tkurrebab el sebecham el oukerebai er a Jesus Kristus e dmeu a rengmam el okedongall el Kristiano. A derta me a derta er kemam a blechoel el ousbech a temam el olengeseu er a rechad el mesuub el kirel a Biblia me a Rengedel a Dios. Aki okedongall el Resioning er a Jehovah e le aki sioning me a lechub e aki mesaod el kirel a Jehovah el Dios me a Rengedel.

Momes er tia el site er kemam. Bo modengei a lmuut el betok el kiram me aike el ki moumerang.