Habu̱ ma gi tini te hutsʼi

Yä testigo rä Jeoba

Huahni nʼa idioma Ñañu

Yä ntˈudi de rä Mäkä Tˈofo

Rä Mäkä Tˈofo uni yä hogä tsˈofo pa gi ñhandui nuˈu̱ yä däta xuñha di nheki mäpaya. Po ndunthi yä je̱ya, ndunthi yä jäˈi xä da ngue̱nda hängu faxte nuˈu̱ yä tsˈofoˈu̱. Ha nunä sección ma gi hyandi hängu dä za dä maxkägihu̱ rä Mäkä Tˈofo (2 Timoteo 3:16, 17).

 

Nuˈu̱ dä hogi gi hyandi

YÄ MFISTˈOFO ˈNE YÄ FOYETO

¿Hanja dä za dä me̱ʼtsi rä johya yä familia?

Rʼaa di mbeni ge rä bojä geʼä bi hämpäbi rä johya yä familia, ¿pe xa mäjuäni njabu̱?

YÄ MFISTˈOFO ˈNE YÄ FOYETO

¿Hanja dä za dä me̱ʼtsi rä johya yä familia?

Rʼaa di mbeni ge rä bojä geʼä bi hämpäbi rä johya yä familia, ¿pe xa mäjuäni njabu̱?

¿Hanja dä za dä maxˈäˈi rä Mäkä Tˈofo?

Nˈa rä mˈu̱i temäˈentho

¿Hanja dä za gä tinihu̱ rä johya ˈne nˈa rä mˈu̱i temäˈentho? Rä Mäkä Tˈofo xä matsˈi ndunthi yä jäˈi xä ñhandui yä xuñha ˈne xä matsˈi dä dini rä johya.

Rä medinthäti ˈne rä familia

Mäpaya yä medinthäti ˈne yä familia thogi po ndunthi yä xuñha. Pe rä Mäkä Tˈofo dä za dä matsˈi pa dä me̱ˈtsi nˈa rä hogä ntsitsˈi entre geˈu̱.

Pa dä hyoki yä bätsi

Usa nuya yä mfatsˈi mähotho xä thäi de rä Mäkä Tˈofo pa gi ˈñuti ri bätsi yä hogä ntˈudi.

¿Te mängä rä Mäkä Tˈofo?

Yä erramienta pa gä nxadihu̱ rä Mäkä Tˈofo

Huahnise̱ näˈä erramienta mänˈa gi ho pa gi nxadi rä Mäkä Tˈofo.

¿Te xa mäjuäni udi rä Mäkä Tˈofo?

Nunä mfistˈofo xä thoki pa dä maxˈäˈi gi tini yä mpengi nuya yä ntˈani: ¿Por hanja di sufrihu̱? ¿Te mä humu̱i ja pa nuˈu̱ xä du? ¿Hanja dä za dä me̱ˈtsi rä johya ri familia? ˈNe märˈaa.

Nxadi rä Mäkä Tˈofo ko yä testigo rä Jeoba

¿Por hanja mähyoni gä nxadihu̱ rä Mäkä Tˈofo? (xo̱ge rä bideo)

Rä Mäkä Tˈofo fatsˈi yä miyontho yä jäˈi dä dimbäbi yä mpengi nuˈu̱ yä däta ntˈani xä dupäbi yä mu̱i. Xi nuˈi, ¿gi hohmä gi timbäbi yä mpengi nuˈu̱ yä ntˈaniˈu̱?

¿Hanja di tˈo̱tˈe nˈa rä ntˈudi de rä Mäkä Tˈofo?

Po gatˈho rä Xiˈmhai, yä testigo rä Jeoba, xä fädi po nuˈu̱ yä ntˈudi hinte di njutˈi uni de rä Mäkä Tˈofo. Hyandi hanja di tˈo̱tˈe.

Yˈadi nˈa rä ntˈudi de rä Mäkä Tˈofo

Hñäni nˈa rä ntˈudi hinte di njutˈi de rä Mäkä Tˈofo ha näˈä ora ˈne näˈä luga go gi ne.