Rä Mäkä Tˈofo uni yä hogä tsˈofo pa gi ñhandui nuˈu̱ yä däta xuñha di nheki mäpaya. Po ndunthi yä je̱ya, ndunthi yä jäˈi xä da ngue̱nda hängu faxte nuˈu̱ yä tsˈofoˈu̱. Ha nunä sección ma gi hyandi hängu dä za dä maxkägihu̱ rä Mäkä Tˈofo (2 Timoteo 3:16, 17).