Kanganaya emyatsi eyirimo

Oyukathabala Ekihugho Kyosi Kwenene Nindi?

Ekyo Biblia ikabugha oko mwatsi oyo kyangana kuswekya. Usonde eriminya busana ki litholere iwaminya ekyo, n’akandi eriminya ekyo likandikuwathikya lithi omo biro bikasa.

Get the Answer

See recently added videos, music, articles, and news.

Lebaya emyatsi mihya-mihya

Select a Topic That Interests You

Emihindano eye Ndeko y’Abimiri ba Yehova

Sondaya aho Abimiri ba Yehova bakahindana kandi bakaramaya bathi.

Saba erilendelerwa n‘Abimiri ba Yehova

Kanaya oko myatsi y‘eBiblia haghuma n‘Abimiri ba Yehova, kutse saba wighisibawe eBiblia butsiriliha.

Abimiri ba Yehova—tuli bahi?

Tukalwa omo bihanda n’omo mibughe mingyi, aliwe tuwite ebighendererwa ebisosene. Ekikulu omo byosi, thwanzire erisikya Yehova, oMungu omwinye Biblia, Omuhangyiki w’ebindu byosi. Tukayikasa erikwama emibere ya Yesu Kristo kandi thukanza erihulwamo Bakristo. Obuli mughuma wo kwite akalabaya endambi oko buli mwisi omwiwatikya abandi batoke erigha emyatsi eyilebirye eBiblia n’Obwami bo Mungu. Batwasimo Abimiri ba Yehova kundi tukimira, kutse erikania oko Yehova Mungu, n’Obwami bwiwe.

Sondaya emyatsi oko adrese yetu ye Enternete. Somera eBiblia Enternete. Sondaya eriminya nga tuli bahi kandi nga twikirirye ki.

 

Two of Jehovah's Witnesses preaching to a man in a rice paddy.