Molo’ö waö-waö nidunö-dunö ba ginötö andre ibörögö tefasindro agama Zamaduhu’ö Yehowa ba gafuriata abad si 19. Me luo da’ö, so zamaha’ö ya’ira ba Zura Ni’amoni’ö si lö atoto si toröi ba Pittsburgh, Pennsylvania, ba Amerika Serikat, samörögö wamareso ösi Zura Ni’amoni’ö. La’alui zi fabö’öra wamaha’ö nitemara ba gosali faoma famaha’ö moroi ba Zura Ni’amoni’ö. Hadia zi no aboto ba dödöra lafa’anö ba mbuku, ba koran, ba ba mbuku Manuriaigö Famatörö Yehowa si so khöda iada’a.

So samösa ndra matua sotöi Charles Taze Russell ba gotalua niha samaha’ö ya’ira ba Zura Ni’amoni’ö andrö. Hewa’ae ya’ia zondrönia’ö halöwö famaha’ö ba Zura Ni’amoni’ö ba si oföna mamazökhi buku Manuriaigö, lö ifasindro agama si bohou. Ohitö dödöra ya’ia da’ö ba wangombakha hadia nifaha’ö Yesu Keriso, ba wolo’ö simane nifalua niha Keriso si föföna. Börö me Yesu zamasindro agama niha Keriso, faduhu dödöma wa ya’ia zamasindro angowuloama.—Kolose 1:18-20.