Ir al contenido

Tlen sekinok amo uelis kiitasej

Tlen sekinok amo uelis kiitasej

Tlen kitlaliaj ipan Internet

Inintoka uan sekinok tlamantli katli maseualmej kitlaliaj kampa titlamachtiaj ipan Internet san kitekiuia nopa Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. uan nojkia katli tekitij ininuaya, uan kitekiuiaj kej kiniljuiaj maseualmej kema kitlaliaj nopaya inintoka. Maske Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. amo aka kipanoltilia ni tlamantli, kena kichiuas tlaj nopa maseuali tlajtlanis ma kipaleuikaj, o pampa kej nopa kiijtouaj tekichiuanij pampa amo kinekij ma tlachtekikaj o ma onka se kuesoli. Nopa tlamantli tlen maseualmej kitlalisej kampa titlamachtiaj ipan Internet amo monamakas yon kiniljuisej sekinok pampa kinekij ma kintlaxtlauikaj.

Katli iaxka nopa correo electrónico

Nopa correo electrónico tlen tijtlalis ipan Internet kema timoijkuilos kampa tojuantij titlamachtiaj motekiuis kema monekis mitsmatiltisej se tlenijki. Tlaj amo uelis tikalakis ipan nopa yankuik correo tlen nikaj tijchijki uan tijneki ma timitspaleuikaj, uajka timitstitlanilisej ipan nopa correo electrónico tlen tijtlalik uan nopaya nesis kenijkatsa sampa uelis tikalakis.

Cookies

Ipan tlen kitokaxtiaj cookies moajoktia nochi tlen se akajya tlauel kitlachilia kampa titlamachtiaj ipan Internet. Kema se akajya kitlapejpenia ipan tlake tlajtoli kitlachilis kampa titlamachtiaj ipan Internet, moajokui ipan se cookie uan kej nopa kema sampa kinekis kiitas, iselti monextis ipan tlajtoli tlen achtoui kitlapok. Ni cookies amo kiixkopina yon kiajokui se akajya itoka o seyok tlamantli.

Active Scripting o JavaScript

Kampa titlamachtiaj ipan Internet kitekiuia scripts (secuencias de comandos) tlen kichiua kuali ma tekiti, uan yeka nima tikasij tlen tijtemouaj. Uan amo kitekiuia scripts pampa kineki kitlalis programas ipan inincomputadoras katli kitekiuiaj kampa titlamachtiaj ipan Internet o pampa kineki kimatis sekinok tlamantli.

Nopa programa Active Scripting o JavaScript moneki tijtlapojtos uan kej nopa uelis kuali tijtekiuis se keski tlamantli kampa titlamachtiaj ipan Internet. Ipan sekij navegadores uelis tijtlapos o tijtsakuas nopa programa. Tlaj tijneki tijmatis kenijkatsa tijtlapos, xijtemo kampa uelis mitspaleuisej.

Tlaj se tonali monekiskia tijpatlasej nopa tlanauatili kampa tikijtouaj kenijkatsa sekinok amo uelis kiitasej tlen tijchiua kampa titlamachtiaj ipan Internet, tikijkuilosej nikaj uan kiampa nima tijmatis kenijkatsa tijtekiuisej se keski tlamantli tlen tijtlalis.