Olupe wihina wone muselu dhilimo

Anamona a Jeova

Emanyawa

“Muthengola wapama wo omwemene onere olaleyiwa elabo yatene ya vati wengo winafwanyeya athu.” — Mateus 24:14.

Anamona a Jeova—Iyo Nili Aani?

Naari ndhelaga dhilabo dhohiyana iyana ni niwogaga dhiwogelo dhohiyana iyana, nili owiwanana mwaha womulabela Jeova. Thomoya nnafunihu, fumuthithimihaJeova, Mulugu a Bibliya ni Mpaddusi a dhithu dhatedhene. Nnowilibihedha wihina nimutajhihe Yesu Kristu nnowithukula mwaha withaniwa Makiristawu. Atene iyo nnowivaha mudhidhi wi nerena mabasa owahudhiha athu madhu amBibliyani ni

Omwene wa Mulugu.Wona wi nnovaha onamona, obe naari nnowoga, mwaha wa Jeova Mulugu ni Omwenaye, nnoniwe ninga Anamona a Jeova.

Opurelemo site yehu. Mwileri Bibliya mwinternetini. Ohudhereve wodhela iyo ni dhorumela dhehu.

 

Olobe Ohudhera wa Bibliya

Omuhudhere Bibliya mudhidhi ni mburo onathomiwe

Vidiyu dhe Kiristawu

Vidiyu mwinternetini dhinalibiha nroromelo ni Mulugu.

Mutugumano wa Mpingo wa Anamona a Jeova

Nnatugumana wuvi ni nlabo bani mutugumano dhehu dhinereya avi.

Malivuru Eliwo

Osugwe dhego dhipwehiwemo dhixa dhiliwo.

Kasugwa vidiyu dhinawogiwa ni mada

Muhudhere Bibliya wodhela vidiyu dhinawogiwa ni mada.