Imenukasa pî arapumî

Testemunhas de Jeová

Makusi

“Seeni morî yekare Paapa reino pî ekareme'kî pemonkonyamî' pî tamî'nawîrî pata poro.” — Mateus 24:14.

Testemunhas de Jeová — anî’kon anna?

Mararî pra Pata poronkon anna. Mararî pra tiaronkon maimuya anna seurîma. Mîrîrî warantî anna ko’mamî morî pe te’koremai pra. Anna esenyakama morî pe anna yonpayamî’ pokonpe. Mîrîrî yentai, Jeová Bíblia seurîmanto ipî yapurî yu’se anna wanî, tamî’nawîrî iku’saiya e’nen. Jesus Cristo eseru warantî morî pe iku’pî yu’se anna wanî anna tausinpasa man cristãoyamî’ pe anna yannaya’kon e’nen. Anna esenyakama’pî man mararî pra pemonkonyamî’ yenuupa Bíblia pî moropai Paapa Reino pî. Mîrîrî pî anna eseurîma e’nen. Anna epu’tî to’ya Testemunhas de Jeová pe.

Anna site yuwaakî. Bíblia erenkakî on-line. Innî panpî esenupa’kî inna taato’ annaya pî.

 

Tiwin esenupanto bíblico saakî te’mai pra

Amîrî esenupanto bíblico ku’kî te’mai pra seeni horárioya moropai o’non pata yu’se e’pai wanîya.

Cristãoyamî’ vídeo’kon

Vídeo’kon on-line wanî kure’ne inna pe iku’nenan Paapa pî.

Testemunhas de Jeová Emurukontînto’kon

Epu’tîkî o’non pata anna emurukontî moropai o’non ye’ka pe Paapa yapurî annaya.

Era’mato Paapa kaareta’kon

Seeni’kon kaareta’kon era’makî moropai itîîsa’kon sîrîrîpe rî.

Pana'tî'pan maimu vídeo'kon era'makî

Pana'tî'pan maimu vídeo'kon yenka'makî Bíblia pî esenupanto pe.