Ri ka̱xtrjojme kja texe nu Xoñijomu̷, zo nrre ri nʼañozgojme ñe pje nrre idioma ri ñagojme, nrrexezgojme ri nee ra kjagojme kʼo mama e Jehová. Kʼo mama kja ne Biblia nge o Jñaa Mizhokjimi. Angeze go dya̷trʼa̷ texe kʼo bʼu̷bʼu̷ ajensʼe ñe kja ne Xoñijomu̷. Ri kjagojme kʼo go tsjaa e Jesucristo, ngekʼua xitsigojme ri cristianogojme. Ri jichijme yo ntee pje mama ne Biblia ñe ja ga kjaa o Reino e Mizhokjimi. Yo ntee pa̱ra̱ji ke ri testigojme e Jehová nange ri pjo̷sʼu̷jme yo ntee ra mba̱ra̱ji kjo ngeje e Jehová ñe pje ra tsjaa o Reino.

Ri ñuu pje bʼu̷bʼu̷ba kja ne sitio. So̷o̷ ri xo̷ru̷ba ne Biblia. So̷o̷ ri pjechi pje ri kjagojme ñe kjo ngezgojme.