Tuʼn qxiʼ toj xnaqʼtzbʼil

Testigos de Jehová

mam
 • In kyaj kyqʼoʼn junjun xuʼj testigos de Jehová aju uʼj Bʼinxa qMan Dios tuʼn tanqʼina te jun majx toj yol temne atz Freetown (Sierra Leona)

  Junjun tqanil tiʼj tnam Sierra Leona

  • Tajlal xjal at: 6,592,102

  • Tajlal pakbʼal at: 2,214

  • Tajlal kʼloj okslal at: 39

  • Tajlal testigos de Jehová at: 1 tiʼj 2,977 xjal

 • In che yolin testigos de Jehová tiʼj tal uʼj ¿Kpolpetzele jun qʼij jatumel miʼn tzajtl yajbʼil qiʼj? nqayin tiʼj Puente Viejo te Mostar (Bosnia-Herzegovina)

  Junjun tqanil tiʼj tnam Bosnia-Herzegovina

  • Tajlal xjal at: 3,810,000

  • Tajlal pakbʼal at: 1,160

  • Tajlal kʼloj okslal at: 16

  • Tajlal testigos de Jehová at: 1 tiʼj 3,284 xjal

 • In che yolin testigos de Jehová tiʼj uʼj Tbʼanel tqanil tzajni tukʼil Dios nqayin tiʼj tnam Boukoumbé (Benin)

  Junjun tqanil tiʼj tnam Benin

  • Tajlal xjal at: 11,241,706

  • Tajlal pakbʼal at: 12,759

  • Tajlal kʼloj okslal at: 192

  • Tajlal testigos de Jehová at: 1 tiʼj 881 xjal

 • In yolin jun testigo de Jehová tiʼj tbʼanel tqanil tiʼj Tkawbʼil Dios te jun xjal in tzyun pescad atz Funafuti (Tuvalu)

  Junjun tqanil tiʼj tnam Tuvalu

  • Tajlal xjal at: 9,943

  • Tajlal pakbʼal at: 73

  • Tajlal kʼloj okslal at: 1

  • Tajlal testigos de Jehová at: 1 tiʼj 136 xjal

JAQONKTZA

«Aju tqanil b’a'n lu ti'j tkawb’il Dios kxel pakb’et tuj tkyaqil twitz tx'otx'.» (Mateo 24:14)

LAMONKUYA

«Aju tqanil b’a'n lu ti'j tkawb’il Dios kxel pakb’et tuj tkyaqil twitz tx'otx'.» (Mateo 24:14)

«Aju tqanil b’a'n lu ti'j tkawb’il Dios kxel pakb’et tuj tkyaqil twitz tx'otx'.» (Mateo 24:14)

AJU XQʼUQIL

Tajlal 6 2017 | ¿Alkye oyaj mas tbʼanel?

¿Alkye qe testigos de Jehová?

Tzajni qeʼ kyoj nimku tnam ex nya junx kyyol at, noqtzun tuʼnj, junx aqʼuntl kyaj tuʼn tbʼant kyu’n. Aju mas nim toklen kye testigos de Jehová, aju tuʼn tjaw kynimsaʼn Jehová, aju bʼinchal Xjan Uʼj ex aju Bʼinchal tkyaqilju at. In nok tilil kyuʼn tukʼe tkyaqil kykʼuʼj tuʼn tel kykanoʼn tiʼj Jesucristo ex in che tzalaj tuʼnju okslal qeʼ. Kykyaqil in nel kypaʼn ambʼil tuʼn kyonin kyiʼj txqantl xjal tuʼn tel kynikʼ tiʼj Tyol ex tiʼj Tkawbʼil Dios. Tuʼnju in che yolin tiʼj Jehová ex tiʼj Tkawbʼil, tok kybʼi te testigos de Jehová.

Jaku kanet nim tqanil tuʼna toj qtembʼile. Uʼjinkuya Tyol Dios toj Internet. Jaku tzʼel chʼintl tnikʼa qiʼje ex kyiʼj qxnaqʼtzbʼile.

 

Qaninxa jun t-xnaqʼtzbʼila tiʼj Tyol Dios

Bʼaʼn tuʼn t-xnaqʼtzana naq kukx tiʼj Tyol Dios naq alkye or ex jaʼxku tumel taja.

Tuʼn kykanet Videos

Jaku tzʼokx tjyoʼna video toj Internet Library.

¿Jatumel in tzaj pwaq tuʼn tbʼant aqʼuntl kyuʼn testigo de Jehová?

Bʼaʼn tuʼn tel tnikʼa tiʼj alkye tten kukx tchʼiy pakbʼabʼil ex mintiʼ in jaw chmet ofrenda ex diezmo.

Chmabʼil  kye testigos de Jehová

Ojtzqinka jatumel in nok qchmon qibʼe ex tzeʼn qe qchmabʼile.

Aʼyeju uʼj jaku che kutz qiʼn

Qʼonk twitza kyiʼj qe xnaqʼtzbʼil tzma in che etz.

A’yeju video toj kyyol men

B’a’n tu’n kyajb’en video toj kyyol men tu’na tu’n t-xnaq’tzana ti’j Tyol Dios.