Tuʼn qxiʼ toj xnaqʼtzbʼil

Testigos de Jehová

Jyonktza yol mam
 • In xi kychikʼbʼaʼn testigo de Jehová Tyol Dios toj Bahía Dyer (Maine, Estados Unidos)

  Junjun tqanil tiʼj tnam Estados Unidos

  • Tajlal xjal at: 324,459,000

  • Tajlal pakbʼal at: 1,232,293

  • Tajlal kʼloj okslal at: 13,578

  • Tajlal testigos de Jehová at: 1 tiʼj 263 xjal

 • Kabʼ testigo de Jehová in che qʼoʼn xnaqʼtzbʼil tiʼj Tyol Dios toj Eratap (Port Vila, Vanuatu)

  Junjun tqanil tiʼj tnam Vanuatu

  • Tajlal xjal at: 284,486

  • Tajlal pakbʼal at: 770

  • Tajlal kʼloj okslal at: 15

  • Tajlal testigos de Jehová at: 1 tiʼj 369 xjal

 • Junjun testigo de Jehová in xi kyqʼoʼn jun uʼj in jatz toj Tyol Dios te jun xjal in jaw tchmon té toj tnam Hatton (Sri Lanka)

  Junjun tqanil tiʼj tnam Sri Lanka

  • Tajlal xjal at: 20,894,716

  • Tajlal pakbʼal at: 6,165

  • Tajlal kʼloj okslal at: 114

  • Tajlal testigos de Jehová at: 1 tiʼj 3,389 xjal

 • In kyaj kyqʼoʼn junjun xuʼj testigos de Jehová aju uʼj Bʼinxa qMan Dios tuʼn tanqʼina te jun majx toj yol temne atz Freetown (Sierra Leona)

  Junjun tqanil tiʼj tnam Sierra Leona

  • Tajlal xjal at: 6,774,752

  • Tajlal pakbʼal at: 2,262

  • Tajlal kʼloj okslal at: 39

  • Tajlal testigos de Jehová at: 1 tiʼj 2,995 xjal

JAQONKTZA

«Aju tqanil b’a'n lu ti'j tkawb’il Dios kxel pakb’et tuj tkyaqil twitz tx'otx'.» (Mateo 24:14)

LAMONKUYA

«Aju tqanil b’a'n lu ti'j tkawb’il Dios kxel pakb’et tuj tkyaqil twitz tx'otx'.» (Mateo 24:14)

«Aju tqanil b’a'n lu ti'j tkawb’il Dios kxel pakb’et tuj tkyaqil twitz tx'otx'.» (Mateo 24:14)

AJU XQʼUQIL

Tajlal 1 2018

¿Alkye qe testigos de Jehová?

Tzajni qeʼ kyoj nimku tnam ex nya junx kyyol at, noqtzun tuʼnj, junx aqʼuntl kyaj tuʼn tbʼant kyu’n. Aju mas nim toklen kye testigos de Jehová, aju tuʼn tjaw kynimsaʼn Jehová, aju bʼinchal Xjan Uʼj ex aju Bʼinchal tkyaqilju at. In nok tilil kyuʼn tukʼe tkyaqil kykʼuʼj tuʼn tel kykanoʼn tiʼj Jesucristo ex in che tzalaj tuʼnju okslal qeʼ. Kykyaqil in nel kypaʼn ambʼil tuʼn kyonin kyiʼj txqantl xjal tuʼn tel kynikʼ tiʼj Tyol ex tiʼj Tkawbʼil Dios. Tuʼnju in che yolin tiʼj Jehová ex tiʼj Tkawbʼil, tok kybʼi te testigos de Jehová.

Jaku kanet nim tqanil tuʼna toj qtembʼile. Uʼjinkuya Tyol Dios toj Internet. Jaku tzʼel chʼintl tnikʼa qiʼje ex kyiʼj qxnaqʼtzbʼile.

 

Qaninxa jun t-xnaqʼtzbʼila tiʼj Tyol Dios

Bʼaʼn tuʼn t-xnaqʼtzana naq kukx tiʼj Tyol Dios naq alkye or ex jaʼxku tumel taja.

Tuʼn kykanet Videos

Jaku tzʼokx tjyoʼna video toj Internet Library.

¿Jatumel in tzaj pwaq tuʼn tbʼant aqʼuntl kyuʼn testigo de Jehová?

Bʼaʼn tuʼn tel tnikʼa tiʼj alkye tten kukx tchʼiy pakbʼabʼil ex mintiʼ in jaw chmet ofrenda ex diezmo.

Chmabʼil  kye testigos de Jehová

Ojtzqinka jatumel in nok qchmon qibʼe ex tzeʼn qe qchmabʼile.

Aʼyeju uʼj jaku che kutz qiʼn

Qʼonk twitza kyiʼj qe xnaqʼtzbʼil tzma in che etz.

A’yeju video toj kyyol men

B’a’n tu’n kyajb’en video toj kyyol men tu’na tu’n t-xnaq’tzana ti’j Tyol Dios.