Ɓude è wɛlɛ suʋaitiɛ va

Jehova Na Seeleitiɛ

Zii woi gila siɣi Loma

"Tɔwɔ woo niinɛ vagɔi nii pilegɛi Gala ta massadai va towaa wo zui wɔlɔ-kɔlɔ ma ɣaali."—Mafiyu 24:14.

È Jehova Na Seeleitiɛ Wɛ̃ni?

Ga zuu lamaa zu, ge wuloai zii lamaa zu. Ge ɓɔgɔpɛ ga ɣi-gaa-ziɛi ɣa nɔ su ɣile. Maɓigi ɣa ga, ge wõini ge Jehova laa maa lɛ, Galagi nii daa woi Gala Kɔlɔi zu, ŋani pɛ kpɛtɛ Ɣalagi. Ga ɣaa-ɓaazu ga ge Ziizɛ Kolai na po-kɔ̃ɔmai ziɣi. Ge wuuzu nɛɛvɛ ga te ɣɛ ge ma Kolai Maa Vea. Ga siɛ kulo ba ga ge ɓɔ numaa va te Gala Kɔlɔi wɛ̃ɛ ta Gala Na Masadai. Tei ga yɛpɛ é vile Jehova va ta na Masadai, na ɣa é kɛɛ ta ɣɛ ge ma Jehova Na Seeleitiɛ.

Ɣaazu ziɛ ga ʋãga-wɔlɔi zu. Gala Kɔlɔi lodo na. Faa lamaa maa woli é vile faitiɛ va ge lai la.

 

Gé Ɣaa-zaɣa kɛ gaa è Baaboi Maa Woli

Baaboi maa woli ŋadavɛ taa siɛgi ma solowogɛi è ʋaa ma.

Ʋiliogitiɛ Jehova Na Seeleitiɛ Te Kpɛtɛɛ

Ʋiliogitiɛ te fãga-wɔlɔi ma ta zee-la-ma ʋe è ya.

Jehova Na Seeleitiɛ Ta Ɣaalɛ-baitiɛ

Ga ɣaa-lɛ-bai ɣɛɛzuvɛ Wɛ̃ɛ. Ga Ɣala feli velei wɛ̃ɛ.

Kɔlɔitiɛ Ge Dɛɛzu

Wɛlɛ maniinɛitiɛ va ge dɛɛzu.

Wɛlɛ Ʋiliogitiɛ Va Mumu Goi Zu

Baaboi maa woli ga ʋiliogitiɛ te mumu goi zu.