Loh uan ru ni toan ni’ ki.

Witnis Jehova Ki

Kwara'ae

"Ha′rongoa lea′ sulia Inotoanga God ne′e kia lihurong ain an kual ki tai′hau saean hanoa nin iaon.”—Matthew 24:14.

Tai Hai iad neʹe Witnis Jehova Ki?

Kail leak maiʹ haʹsia kual matmat ki hain alaʹang matmat ki, bere an kail toan taiʹ mantaiʹru. Kail oga kail ka huʹusi doe an Jehova, God neʹe kwaet maiʹ Baebol hain ka saungain ru ki taʹihau. Kail il uan doang lan halhal sa Jesus ki hain kail ka saeleaʹ huan kia saea kail ain Ngwae Sukul Ki. Kail toʹtoʹ kwatea kaidai kail ki huan ahia lan ngwae ki sulia Baebol hain Inotoanga God. Kira saea kail ain Witnis Jehova Ki sine kail lihurong ain Jehova hain Inotoanga nia.

Lia an website kail. Toʹomain Baebol an internet. Lia lauʹ uan tiru sulia kail hain haʹmanat ang kail ki.

 

Saehiloa tai ka Hada Baebol

Kail saian kail ka hada lesen ki haʹsia Baebol huan aeoʹ, an kaidai hain kual bolhain aeoʹ.

Muh huan Ngwae Sukul Ki

Muh saean internet neʹe saian ka haʹngasia hitoʹo ang an God.

Hiukua huan Sukuluaʹ Witnis Jehova Ki

Lia uan i haiʹ neʹe kail hiuk hain kail hoʹosi hauʹuat.

Buak Leaʹ huan Lislan Niʹi Ki

Lisia ru haol ki hain ru oro leaʹ huan lislani ki.

Lisia Muh huan Ngwae Nonot Ki

Rao ain muh ngwae nonot ki huan lanim lan Baebol.