Twafuma mu bisho ne mu milaka yapusana pusana, bino twakwatankana mambo twaitabilatu mu bintu bimo. Bino kyakila byonse, tukebesha bingi kunemeka Yehoba, Lesa mwine mwina Baibolo kabiji Mulenga wa bintu byonse. Twibikako bingi kulondela bintu byaubanga YesuKilishitu, kabiji tumvwa bingi bulongo kutelwa’mba bena Kilishitu. Atweba bonse twingila kimye kyabaya mu mwingilo wa kusapwila nakukwasha bantu kufunda Baibolo ne pa Bufumu bwa Lesa. Na mambo a kuba’mba twi bakamonyi, twamba pe Yehoba Lesa ne Bufumu bwanji, bantu betuyuka’mba twi Bakamonyi ba kwa Yehoba.

Yai pa keyala wetu. Tangai Baibolo pa intaneti. Yukilaipo byavula pe atweba ne byo twaitabilamo.