Ghenda ahali omwatsi

Ghenda ahali obutsukiro obwakabiri

Abema ba Yehova

Lhukonzo

Ebikanganibwe

Somera okwa Intaneti kw’esyogazeti sya Akaleberyo ne Awake! n’ebindi ebikanganibwe ahikwa kutse eribilhusyako. Hulikirira emyatsi eyiri omwa bitabu byethu eyikakusomerawa omwa mibughe mingyi. Lebaya kutse lhusayako esyovidiyo omwa mibughe mingyi, imwamuli n’ow’abatsiha.

Sombolha omubughe omwa kasanduku k’omubughe, neryo himatha okwa kinywe Sondaya erilhangira ebitabu n’omulingo owabirimo omwa mubughe oyo.

 

LEBAYA
Grid
Endondekania

ESYOGAZETI

AKALEBERYO—EY’ERIGHA

AKALEBERYO

EBINDI BITABU

Okwa Kisenge ky'Obwami Kukakolhawaki?

Erigha e Biblia Likabya Lithi?

Eminyethu Yikabulhaya—Ngendi Kolesya Indi Engebe Yaghe?

'Ebinywe Ebi Bibye Omwa Muthima Wawu'

'Nyamuhanga Mwayira Yesu mwa Mukama na Kristo'

'Yehova Ngayikethere Iwe'

Thuhire Amaha Okwa kya Thuthelhangira

'Mughende, Muyire Abigha, Mubatizayebo'

Ebikahulhukibawa Okwa Lhuhindano

Lebaya kutse lhusayako ebihyaka ebiryahulhukibawa okwa lhuhindano obuli kiro olhuhindano lhukahwamu.

Kanganaya Ebyahulhukibawa

Esindi mbinduka esyabirihiribwa omwa myatsi yanga somerwa okwa kombyuta syanganabya isisiri syabanika omwa bitabu ebiprintingire.