Skip to content

“This good news of the Kingdom will be preached in all the inhabited earth.”—Matthew 24:14.

Tal biit bisakidil mafuk aam, video, misambw, biin bwaal, ni myand yihyaahihy.

Tal Biit Bihyaabihy

Lomb bwa biiy bakutal

Isambilaay ha diijooj dya mu Bibl, eecy manyik myand yivul yitaatal Batemw ba Yehow.

Tweel mu Bisangil bya Batemw ba Yehow

Manyik hatudy a kukongakeen ni mushind utudy tuhambidil. Tusasangal ni muut woos ni kabiin basangishomw fwalang.

Batemw ba Yehow—I Bangany?

Tudy balukil mu bis bivul ni tuleeleeb bileebel bishilangan, cikwaabw tudy mu kaacyumw ha kwiikal ni biihacil byaakaabumw. Bwaal butam, tudy bakat kwaakish Yehow lutumb, Yehow Mawej mwiin Bibl ni Hang a biit byoos. Tuloolong mwiitut moos bwa kulond mu diikas dya Yeez Krist ni tudy ni musangal iitubiibiikanobw neey biin Krist. Woos wa kutudy uhihitij diib divul hakwambulwiish baat bwa kumanyik myand habitaatal Bibl ni Bukaleng bwa Mawej. Bu mutudiidiil baat Musah, eecy mutwiisaasamb ni baat habitaatal Mawej ni Bukaleng bwindiy, ki hadyobw bitubikan bu Batemw ba Yehow.

Tal myand mu sit iitut. Badil Bibl ku Enternet. Long myand yivul yitutaatal ni myand yitudy biitab.

 

Two of Jehovah's Witnesses preaching to a man in a rice paddy.