Rilb'al li na'leb'

Li naxkʼut li Santil Hu

Li Santil Hu tatxtenqʼa chi xtuqubʼankil li xnimal ru aachʼaʼajkilal. Chiru naabʼal siʼeent chihabʼ, naabʼalebʼ ak xeʼxye naq wank xwankil. Saʼ li tasal aʼin, laaʼat tatruuq ajwiʼ rilbʼal naq jwal chaabʼil li naʼlebʼ li naxkʼe li Santil Hu (2 Timoteo 3:16, 17).

 

Naru taawil a'in

TASAL HU UT FOLLETO

Kʼaru naʼajmank re naq sahaqebʼ saʼ xchʼool ebʼ li junkabʼal?

Wankebʼ nekeʼxye naq li tumin tixkʼam chaq li sahil chʼoolejil saʼ li junkabʼal, ma yaal tawiʼ aʼin?

TASAL HU UT FOLLETO

Kʼaru naʼajmank re naq sahaqebʼ saʼ xchʼool ebʼ li junkabʼal?

Wankebʼ nekeʼxye naq li tumin tixkʼam chaq li sahil chʼoolejil saʼ li junkabʼal, ma yaal tawiʼ aʼin?

Chanru truuq aatenqʼankil li Santil Hu?

Li sumlaak ut li junkabʼal

Ebʼ li sumsu ut ebʼ li junkabʼal nekeʼxnumsi naabʼal li chʼaʼajkilal. Li chaabʼil naʼlebʼ li naxkʼe li Santil Hu naru naxkawresi li qawanjik saʼ li junkabʼal.

Ebʼ li kʼanjel rehebʼ li kokʼal

Oksi ebʼ li kʼanjel li chaabʼil, li nachalk saʼ li Santil Hu, re xtzolbʼalebʼ li kokʼal saʼebʼ li xpaabʼal.

Kʼaru tzʼaqal naxchʼolobʼ li Santil Hu?

Li tasal hu aʼin kʼubʼanbʼil re xtzolbʼal kʼaru naxchʼolobʼ li Santil Hu chirix jalan jalanq li naʼlebʼ joʼ: kʼaʼut nokookamk?, kʼaru naqakʼul naq nokookamk?, chanru xtawbʼal li sahil chʼoolejil saʼ li junkabʼal?, ut wank chik xkomon li patzʼom.

Tzol li Santil Hu rikʼinebʼ laj Testiiw re li Jehobʼa

K’a’ut Us naq Tattzoloq Chirix li Santil Hu?

Li Santil Hu yook xtenqʼankil naabʼalebʼ saʼ chixjunil li Ruuchichʼochʼ re naq teʼxtaw xyaalal ebʼ li patzʼom li wank xwankil. Ma taawaj ajwiʼ laaʼat xkʼulbʼal aatenqʼankil joʼ aʼanebʼ?

Chanru natzolmank li Santil Hu?

Saʼ xbʼeen li ruuchichʼochʼ, ebʼ laj Testiiw nawbʼilebʼ ru xbʼaan li tzolok li nekeʼxkʼe chi siibʼil. Tzol chanru nabʼaanumank.

Patzʼ Aatzolbʼal Chirix li Santil Hu

Patzʼ aatzolbʼal chirix li Santil Hu ut maakʼaʼ taatoj, taachʼolobʼ li hoonal ut li naʼaj.