Bai pa asuntu

Deus é un Trindadi?

Deus é un Trindadi?

Respósta di Bíblia

Txeu relijion ki ta kridita na Jizus Kristu, ta inxina ma Deus é un Trindadi. Má, odja kuzê ki un livru inportanti fla: ‘Nen palavra Trindadi, nen dotrina di Trindadi ka ta parse na Novu Testamentu . . . Ku ténpu, dotrina di Trindadi ba ta dizenvolve poku-poku, mésmu ku txeu kontradison.’ (Encyclopædia Britannica)

Bíblia nunka ka ta fla ma Deus ta faze párti di un Trindadi. Odja kuzê ki alguns testu di Bíblia ta fla:

‘Jeová, nos Deus, é sô un Jeová.’ — Deuteronômio 6:4.

‘Bo, ki txoma Jeová, sô bo é Kel Más Grandi riba Téra interu.’ — Salmo 83:18.

‘Vida pa tudu ténpu é kel-li: pa es konxe-u abo, úniku Deus verdaderu i kel ki bu manda, Jizus Kristu.’ — João 17:3.

‘Deus é sô un.’ — Gálatas 3:20.

Pamodi ki kuazi tudu relijion ki ta kridita na Jizus Kristu, ta fla ma Deus é un Trindadi?