Ir al contenido

Itexhtiigo Aak Jehová

Txaa uma’l yolb’al ixil

«Unq'a b'a'nla yole' vaa' ti' u Ijlenaale' la alax isuuchil vatz kajayil u Tx'ava'e'» (Mateo 24:14)

¿Abʼil unqʼa itexhtiigo Aak Jehováeʼ?

Aʼ tzaanakat oʼ tiʼ nimalaj vatzul tenam, yolbʼal, as umaʼl kuxh qitzʼabʼal. Poro nukubʼaxsa qoksat iqʼii Aak Jehováeʼ, Aak Tiixheʼ uveʼ etzintetz u Bibliaeʼ as kat bʼanon kajayil unqʼa kameʼ. As nukuyaʼluqibʼ tiʼ qʼeesat qʼexhlabʼal tiʼ aak Jesucristoeʼ. As nimtalchu sqej uveʼ oʼ cristiano . Junun oʼ nukubʼanbʼe kuqʼii tiʼ kulochat kaʼtaj xaol tiʼ ichusat u Bibliaeʼ astiʼ tootzit u Tijleʼm Aak Tiixheʼ. Tan niqaʼ ootziloj Aak Jehováeʼ tukʼ u Tijleʼmeʼ, estiʼe ootzimal uvaʼ oʼ unqʼa itexhtiigo Aak Jehováeʼ.

Ootzi kaʼtaj qʼatimbʼal tu Internet. Sikʼle u Bibliaeʼ tu Internet o ootzi imaas sqiʼ as tukʼ unqʼa veeʼ nukunima.

 

Jaj umaʼl chusbʼal tiʼ Biblia

Chus eebʼ tiʼ u Bibliaeʼ oy kuxhtuʼ as tu hooraeʼ as tu atimbʼaleʼ la saʼkat.

Il unqʼa video

Il unqʼa videoeʼ tu u kuvideotecaeʼ tu internet.

Unqʼa kʼulbʼalibʼ tetz unqʼa itexhtiigos Aak Jehová

Ootzi katil nukukʼulkat qibʼ as kam tuch unqʼa kukʼulbʼalibʼeʼ.

Akʼaj kam uvaʼ nukusaʼ la eeleʼ

Saji unqʼa uʼjeʼ uveʼ aʼn chit elnalchʼuʼl as tukʼ unqʼa txumbʼaleʼ uvaʼ nukusaʼ la chukeʼ.

Unq’a videoe’ tu yolb’al tetz xaol ye’ nitx’ol yol

Chus u Bibliae’ tuk’ unq’a videoe’ tu yolb’ale’ tetz xaol ye’ nitx’ol yol.