Re listi urun ti o winọrọn

Oṣẹri Jihova

Itsekiri

“A wa wowo Iyẹn-rire eyiwe ni ubara Oye ọrọn ni ẹye dede.”—Matiu 24:14.

Oṣẹri Jihova—Nesin Ẹnẹ Ṣe?

Ẹnẹ ti ẹri biri owun-aja ukanrin-ukanrin gidijẹ wa, dẹreke ẹnẹ din man ara teri eju urun ọkan ẹnẹ winọrọn dumunẹ gbẹ. Gba ju urun-ki-urun dede, ẹnẹ fẹ mu ọghọ gbẹ Jihova, Oriṣẹ ti Baibol ti ẹwọ ro wa, Ọlẹda urun dede. Ẹnẹ ṣe ti ẹmi ẹnẹ ka gba yẹn Jisọs Kraist. O ṣe ẹnẹ arayinyọn gin a kpe ẹnẹ Olelekraist. Kuri ira a wọ ira, ẹnẹ ọkan-ọkan ka gba ira gba mu utiẹyin gbẹ irẹye di aghan gba kọ ẹkọ ni ubara Baibol biri Oye Oriṣẹ. Teri ẹnẹ ka joṣẹri gba fọ ni ubara Oriṣẹ Jihova biri Oye ro, a man ẹnẹ ni Oṣẹri Jihova.

Rẹn wẹbsait ẹnẹ jubọghọ. Kpe kọ ni ubara ẹnẹ biri urun ti ẹnẹ kpe ni ọrọnfọ.

 

Birọ Ekọ Baibol

Gba Ẹkọ Baibol ọfẹ ni ira biri ubo ti o wu ẹ.

Vidio Olelekraist

Vidio ni Intanẹt ti a wa gba nẹ ukpeọrọnfọ ni Oriṣẹ.

Bokọ Aghan te Ri Ogho ti Aghan Gba Ṣe Uṣẹ?

Kọ gba man urun ti o ṣe ti uṣẹ iyẹn rire wiwowo gba winọrọn won ni ni uwan ti aa ka gbe ẹsete rẹn jubọghọ wẹrẹ gba birọ akpẹn mẹẹgua.

Ubara Ujọ Oṣẹri Jihova

Fẹ gba man ubo ti ẹnẹ kele bara biri biri ẹnẹ te sẹn Oriṣẹ

Iwe Ẹkọ ti a Mughan

Gho urun ti a mu ni Intanet titọn gege biri iwe ẹkọ ti a mughan.

Gho Vidio Aja-Odin

Gba vidio aja-odin kọ ẹkọ Baibol.