Ichwe ni turuga omunganda zingi, kyonka tuteranisibwe omukigenderelo kimoi. Kukirao byona, nitwenda kusingiza Yehova, Mungu w’Ebibulia, Omuntonzi w’ebintu byona. Nitwekaza kukora nka Yesu Kristo naichwe nitubona gali makune gangi kwetwa Abakristo. Buli omoi natekateka akanya kujuna abandi bege Ebibulia amoi n’Obukama bwa Mungu. Orwenshonga nituleta obujulizi, anga nitufumora n’abantu abikwete ali Yehova Mungu n’Obukamabwe nitwetwa Abajulizi ba Yehova.

Lebage etovuti yaitu. Shoma Ebibulia omuintaneti. Manya bingi ebikwete alichwe n’emyesigo yaitu.