Alé annan ròt enformasyon

Alé annan sou-méni-a

Témwen Jéova-ya

Kréyòl gwiyanè

Nou pa trouvé paj ou lé wè-a.

Alé anlè paj akey-a ouben kliké anlè sé adrès ki ka vini apré-ya.

Piblikasyon nou chwazi

Konsilté sé nouvoté-ya ké bagaj pou pa raté.

Témwen Jéova : kimoun yé sa ?

Es ou lé savé kimoun nou sa ? vini annan nou réinyon ? pran kontak ké nou ? profité di roun léson biblik san péyé ?