Nou ka vini di tout ras ké di tout kiltir, nou ka palé diféran lang, mé nou gen menm bi. Nou lé onoré Jéova, Bondjé Labib-a ki kréyé tout bagaj. Nou ka fè tou sa nou pouvé pou imité Jézi Kris é nou fyèr ki yé ka rélé nou krétyen. Souvan nou chak ka pran ti moso tan pou édé ròt moun konnèt plis bagaj asou Labib-a é anlè Rwayonm Bondjé-a. Paské nou ka témwanyé (ouben palé) di Jéova ké di so Rwayonm, nou ka poté non Témwen Jéova.

Vizité nou sit. Li Labib-a anlè sit-a. Dékouvri kimoun nou sa é kisa nou ka krè.