Alé annan ròt enformasyon

Mémoryal lanmò Jézi

Nou ka envité ou vini annan lévènman-an nou ka òrganizé chak lannen pou sonjé lanmò Jézi Kris. Sa lannen-an, i ké fèt dimanch 24 mars.

 

Pou anprann plis

Dékouvri sa ki fini soti : vidéyo, lanmizik, artik ké enfòrmasyon.

Nouvoté-ya

Éséyé nou léson asou Labib-a

Ou pouvé étidyé Labib-a ké roun moun pou idé ou san ou pa bézwen péyé.

Doumandé pou roun Témwen Jéova vini wè ou

Kozé asou Labib-a ouben anprann plis bagaj asou Témwen Jéova-ya.

Vini annan roun réinyon

Anprann plis bagaj asou nou réinyon-yan. Trouvé roun sal di Rwayonm bò di ou kaz.

Témwen Jéova-ya : Kimoun nou sa ?

Nou ka vini di tout ras ké di tout kiltir, nou ka palé diféran lang, mé nou gen menm bi. Nou lé onoré Jéova, Bondjé Labib-a ki kréyé tout bagaj. Nou ka fè tousa nou pouvé pou imité Jézi Kris é nou fyèr ki yé ka rélé nou krétyen. Souvan nou chak ka pran ti moso tan pou édé ròt moun konnèt plis bagaj asou Labib-a é anlè Rwayonm Bondjé-a. Paské nou ka témwanyé (ouben palé) di Jéova ké di so Rwayonm, nou ka poté non Témwen Jéova.

Vizité nou sit. Li Labib-a anlè sit-a. Dékouvri kimoun nou sa é kisa nou ka krè.

 

Two of Jehovah's Witnesses preaching to a man in a rice paddy.