Nou sé moun tout nasion épi diféran kilti, nou ka palé diféran lang, nou ni an menm bi ka pousuiv. Sa ki pli enpòtan ba nou sé gloriyé Jéova, Kréyatè épi Bondié Labib-la. Nou ka aplitjé kò nou fè kon Jézi épi nou fiè lè yo ka kriyé nou krétien. Nou ka pran tan chak jou pou endé tout moun konnet plis anlè Labib-la épi anlè Wayom Bondié. Pas nou ka témwayé oben palé di Jéova épi Wayom-li, nou ka pòté non Témwen Jéova.

Vizité sit nou-an. Li Bibla anlè entènet. Zòt pé wè ki moun nou yé épi ki kwayans nou.