A ke été

Bengaa Jehôva

A top nkobe Fang

Djiighe biê, bia yen ki é dzôm wa dzeng.

Bera ke a sum añii, nge ki a fit é zen é ne a si.

Meyeghle me ya Kalare Nzame

A yen biyalan é be bura minsili mi ye éning, ye mbemba melepgha akal nda bôr.

Bekalare be ndeghe kulu

Daghe minféfèñ mimam mi ye bekalare be ndeghe kulu.

Bengaa Jehovâ be ne be za

O ne tugha yem é bôt bi ne. O ne dzeng menda bikuan bia, avale avé bi ne yenan, ye avale avé o ne sili ayeghle keghe yaghan.