A ke été

Bengaa Jehôva

A top nkobe Fang

“Mbamba fuéñ ya édjié Nzame da ye toban si ése ngura.”—Matthieu 24:14.

Bengaa Jehovâ—Bi ne be za?

Bia so meyong meyong ye minkobe minkobe, ve bi bele osiman vo’o. É dzam da dang, bia komo wumu Jehovâ, é Nzame a ne Nten Eki été ye Nvele mam mese. Bia bo é dzam ése bi ne bo naa bi béé Yésu Christ é de fe da ve biê mevak éyong ba luè biê naa Benyeghe Christ. Môr ase ye be biê a ne mban a ñong éyong naa a yeghe bôt Kalare Nzame ye Édjié Nzame. Akal naa bia nkanle, nge ki a kobe é mam ma tsinan Jehovâ Nzame ye Édjié deñ, bôt ba yem biê ane Bengaa Jehovâ.

Kenghan yen a nden wê. Langhan Kalare Nzame a nden. Mi ne yem abuiñ mam ma tsinan biê é mam bia buini.

 

Beya ye beyôm ye bebièñ

Aval avé é nda bôr dwiè é ne ning a mvom été ?

Jehôva, é Nzame a ne mevakh,aa kômô naa me nda mebôt me tobe mvom été. Deghan mbemba melepgha me ye Bible ma vole be yôm, beyaa, bebyèñ, ye boan.

Bitong bi bôt

Aval avé me ne bo naa me kobe ye bebièñ bam ?

Aval avé mi ne bo naa mi kobe ye bebièñ benan nge mi ne keghe kômô kobe ?

Boan

Boghe akap

Za mbemba mam ayong bôr Jehôva da bili éyong ba lere fulu akap ?

Silighe ayeghle Kalare Nzame

O ne bele ayeghle Nkobe Nzame kagha yaghan éyong ye vôm wa komo.

Yenghe bingengeng

Deghe angun bingengeng ya nden dzè.

Bisulan Bengaa Jehovâ

O ne dzeng é vôm ye avale avé bia bo bisulan.

Bekalare be ndeghe kulu

Daghe minféfèñ mimam mi ye bekalare be ndeghe kulu.

Bingengeng nkobe minvuvuk

O ne yeghe Nten Nzame nge wa yen bingengeng nkobe minvuvuk