Pare gaa a poɔ yɛlɛ

Gaafra, te ba toɔ̃ nyɛ a zie ŋa fo naŋ boɔra.

Sɔrebo la , gaa te piili a munpiile zie na, bee tu a “link” naŋ be a muni kyɛ ŋa.

Bɔ JW.ORG

Bɔ gama ane vidiori ane odiori a yi jw.org.

Boma Binzie

Nyɛ bonpaalba, vidiori, ane bon yobo.

Jehoova Sieree Deme Yɛlɛ

Ho maŋ nyɛ teŋ a naaŋ moɔloo poɔŋ. Kaapage ho kannɛɛ te yɛlɛ daworo gama poɔŋ bee ho woŋ la noba naŋ yele te yɛlɛ. Bɔ nyɛ a baŋ ba yɛlɛ yaga.