Pare gaa a poɔ yɛlɛ

Jehoova Sieree Deme

Dagaare

“Ba na moɔle la a Naaŋmen Naaloŋ yelnoore a tendaa zaa zu.”—Matio 24:14.

Jehoova Sieree Deme​—Tene La Nembobo?

Te zaa ba e teŋ yeni deme, te ba yɛlɛ kɔkɔ yeni meŋ, kyɛ te zaa taa la teɛroŋ yeni ane noɔre yeni. A gaŋ a zaa, te maŋ boɔraŋ ka te eŋnɛ Jehoova, a Naaŋmen naŋ maale bonzaa a kyɛ vɛŋ baŋ sɛge a Baabole na. Te mɔɔra la te mɔɔre zaa ka te tɔglɔ Yezu Krista. Te poɔ pɛlɛɛŋ yaga te naŋ e Kristabiiri. Te kaŋa zaa maŋ mɔɔraŋ ka te de te wagre a soŋ noba ka ba zanne a Baabole ane Naaŋmen Naaloŋ yɛlɛ. Te naŋ maŋ dire sieree a kyaare Jehoova bee a yɛlɛ o Naaloŋ yɛlɛ zuiŋ, baŋ boɔlɔ te Jehoova Sieree Deme.

Peɛre yɛlɛ te intanɛt tomazie. Kanne a Baabole intanɛt zuŋ. Zanne te yɛlɛ ane te sagediibo yɛlɛ.

 

Fo na Baŋ Sɔreŋ ka te ne fo Zanne a Baabole

Zanne Baabole poɔ yɛlɛ saŋa ane zie fo naŋ boɔra.

Kristabiiri Vidiori

Intanɛt Zu vidiori naŋ eŋna Naaŋmen poɔ sagediibo faŋa.

Jehoova Sieree Deme Lantaapuoruu Lammore

Peɛre nyɛ zie te naŋ maŋ lantaa ane lɛ te naŋ maŋ puoro.

Bomma naŋ Bebe

Nyɛ yelpaala ane yɛylɛ naŋ bebe.

Kaa Vidiori Wonni Kɔkɔreŋ

De a wonni kɔkɔre vidiori zanne ne a Baabole.