Yaba nanaid daggega

Menú baid daggega

Jehovági sunmagmalad

dule

Dramamar iddogega

Dramamar Biblia igargi sunmagnanaid iddogega nabir be odeged. Ebbenne dulemar Babga arbadii gusmaladgi, geb ebbenne ibmar gusmaladgi sunmaglenaid.

 

Be ibmar aminaid sadded, anba we gayabardina we sitio wedgi sadded.

We gaggaba be ibmar wisgubiele, wegine narmaggar nanaid: